Publication – Pieter Beyls, Ex Cultura Abundantia, 2016

Ex Cultura Abundantia

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen, Het Rijksarchief te Gent en de Vakgroep Geschiedenis Universiteit Gent nodigen u graag uit op de voorstelling van twee publicaties over Oost-Vlaamse landboeken

Ex Cultura Abundantia: de onderzoeksgids

Ex Cultura Abundantia: het repertorium

image

Onder redactie van Pieter Beyls, met bijdragen van Pieter De Reu, dr. Luc Janssens, prof. dr. Thijs Lambrecht, prof. dr. Tim Soens, prof. dr. Erik Thoen, dr. Luc Van Durme, dr. Herman Van Isterdael en dr. Lies Vervaet.

op dinsdag 24 mei 2016 om 18 uur

in de nieuwe leeszaal van het Rijksarchief te Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent

Programma

18.00 uur   18.00 uur Verwelkoming namens het Rijksarchief, Elke Sleurs, staatssecretaris bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootsteden en Wetenschapsbeleid

18.10 uur De onderzoeksgids, prof. dr. Erik Thoen, Universiteit Gent

18.20 uur Het repertorium, Pieter Beyls, auteur

18.30 uur  18.30 uur Het belang van het Oost-Vlaamse landboekenproject voor het historisch en heemkundig onderzoek en overhandiging van de eerste exemplaren, door Jozef Dauwe, gedeputeerde voor Cultuur

18.40 uur  18.40 uur Receptie aangeboden door het provinciebestuur met gelegenheid tot bezoek aan de gelegenheidstentoonstelling over Oost-Vlaamse landboeken

De Oost-Vlaamse kringen voor geschiedenis, archeologie, heemkunde, volkskunde en genealogie die aanwezig zijn, krijgen van beide boeken een gratis exemplaar voor hun verenigingsbibliotheek.

Gelieve u aan te melden uiterlijk op 18 mei 2016 via erfgoed@oost-vlaanderen.be of op het nummer 09 267 72 71.

Vermeld bij de aanmelding uw naam, functie, adres, e-mail en de vermelding of u alleen of met partner aanwezig zult zijn.

 

image            image                  image

Source : UGent


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.