Archives par mot-clé : conférence

Conférence – 09/02/2017 – Ecrire l’histoire des futurs du passé. Réflexion sur quelques utopies, du Moyen-Âge et d’aujourd’hui

« Ecrire l’histoire des futurs du passé. Réflexion sur quelques utopies, du Moyen-Âge et d’aujourd’hui »

par Patrick BOUCHERON

Lieu : Bruxelles, ULB, Campus du Solbosch, Bâtiment S, 1er étage, Salle Dupréel
Date de l’événement : 09/02/2017 (18h)

L’histoire ne fait pas seulement récit de ce qui est advenu, mais de ce qui aurait pu advenir, car le passé est toujours gros d’un avenir incertain. Doit-on pour autant s’abandonner aux délices de l’histoire contrefactuelle? La question mérite en tout cas d’être posé. Elle le sera ici à partir de quelques exemples d’utopies médiévales, c’est-à-dire de la capacité des hommes à imaginer, ailleurs, un autre avenir possible.

 

Conférencier : le Professeur Patrick BOUCHERON
Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe s.

Patrick Boucheron est titulaire de la chaire d’Histoire des Pouvoirs en Europe occidentale (XIIIe-XVIe s.). Il a gagné une reconnaissance internationale par ses travaux consacrés à l’histoire urbaine tardo-médiévale. Parmi ses thèmes de recherche, on peut citer l’expression monumentale du pouvoir, la notion d’espace public, la pensée politique (notamment les pratiques artistiques, mais aussi les usages politiques de la peur). Patrick Boucheron est une voix originale, qui se distingue par la volonté de faire se répondre la discipline historique, les sciences sociales et la littérature, et par son plaidoyer pour une « histoire monde » qui brise les séparations géographiques et temporelles. Il se singularise aussi par sa capacité à jeter des ponts entre passé et présent, en dialoguant de manière engagée avec la Cité dans des contextes non académiques.

Date: le jeudi 9 février 2017à18h00  (PLAN)

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Inscription gratuite et obligatoire via le lien suivant : cliquez ici
RSVP avant le 6 février 2017

Renseignements : com.philoscsoc@ulb.ac.be

Conférence organisée par la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB en partenariat avec le centre de Recherches SOCIAMM (Sociétés anciennes, médiévales et modernes)

Source : ULB

Conférence – 22/03/2017 – ‘Nooit Meer Alleen’, een onderzoek naar het artistieke autobiografische beeldverhaal

Conférence « Miraeus Lectures »

Eva Cardon
‘Nooit Meer Alleen’, een onderzoek naar het artistieke autobiografische beeldverhaal
(conference en néerlandais)

Lieu : Anvers, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Date de l’événement : mercredi 22/03/2017 (19h)

Argument :

Mijn artistieke loopbaan volgde geen lineair pad. In plaats van me op één medium te concentreren verkoos ik een hybride kunstpraktijk uit te bouwen. Naast het tentoonstellen, cureren en werken in opdracht raakte ik gepassioneerd door de narratieve mogelijkheden van het beeldverhaal. Op het einde van de 20ste eeuw ontwikkelde dit zich tot een volwaardige kunstvorm die aspecten uit de beeldende kunsten en literatuur combineert. Een van de belangrijkste hedendaagse genres binnen het stripmedium is de autobiografie. Maar vaak resulteert een puur persoonlijke getuigenis dan in eenvoudige beeldtaal en ligt de nadruk minder op de artistieke vorm. Mijn doctoraatsonderzoek in de Kunsten (promotoren Pascal Lefèvre en Gerda Dendooven) kan ik kaderen binnen een beweging van hedendaagse Europese kunstenaars die op een poëtische manier omgaan met het stripidioom. Na het publiceren van het experimentele beeldverhaal Wij Twee Samen (2015) over het verliezen van mijn dementerende vader, werk ik voor dit onderzoek opnieuw aan een verhaal met een autobiografische kern. Na enkele case study’s waarvoor ik o.a. samenwerkte met muzikanten en schrijvers bouw ik in de huidige fase van mijn doctoraatstraject in korte hoofdstukken een narratief op rond aspecten van het moederschap. Ik onderzoek de mediumspecifieke mogelijkheden van het beeldverhaal en probeer deze langzaamaan open te breken naar een kunstzinnige context.

Over de spreker: Eva Cardon (Ephameron) behaalde de meestergraden in Schilderkunst en Illustratieve Vormgeving. Ze doceert aan twee kunsthogescholen in België en voert een doctoraatsonderzoek in de Kunsten naar het artistieke autobiografische beeldverhaal. Haar narratief werk bevraagt de gevoelige kant van het leven, waarbij ze alledaagse en intieme drama’s documenteert. Onder kunstenaarsnaam Ephameron publiceerde ze haar illustraties in talrijke dagbladen en magazines zoals The New York Times, De Standaard, De Tijd en Knack. Zij is ook actief als curator en toont haar werk in tentoonstellingen over de hele wereld.

Source de l’info : Boekgeschiedenis

Conférence – 14/12/2016 – Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis

Conférence « Miraeus Lectures » :

Jeanine De Landtsheer
« Justus Lipsius (1547–1606) en zijn edities van Caius Cornelius Tacitus: genese en drukgeschiedenis »
(conférence en néerlandais)

Lieu : Anvers, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Date de l’événement : mercredi 14/12/2016 (19h)

Argument:

In 1574 publiceerde Justus Lipsius bij Christophe Plantin een geannoteerde editie van de Romeinse historicus Tacitus. Het fraai uitgevoerde boek, een octavo, werd een immens succes en vestigde Lipsius’ reputatie als filoloog en kenner van de oudheid. Toch was hij niet tevreden, want door het voortdurende aandringen van Plantin was het commentaargedeelte veel korter uitgevallen dan de bedoeling was. In de komende jaren bleef hij zich op Tacitus toeleggen: hij verwerkte variante lezingen die collega’s hem toestuurden en wijdde zich voornamelijk aan een uitgebreide commentaar bij de Annales (1581). Nog enkele jaren later verscheen dan de derde editie, een fikse folio nu, waarin annotaties bij de andere werken waren opgenomen (1585). Ondanks de specificatie derde en laatste editie in titel en voorwoord, bleef de humanist zijn verdere leven met Tacitus begaan: bij zijn dood lag de zevende editie ter perse. In mijn lezing wil ik het nieuwe van Lipsius’ uitgave toelichten en vooral ook de evolutie van de opeenvolgende drukken nagaan, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de verzorgde lay-out die het complexe werk toegankelijk moet maken voor de lezer.

Over de spreker: Jeanine De Landtsheer, doctor in Latijn en Grieks, is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Seminarium Philologiae Humanisticae van de KU Leuven. De kern van haar onderzoek spitst zich sinds vele jaren toe op de editie met commentaar van de ca. 4.500 brieven van Justus Lipsius. De studie van de correspondentie gaf aanleiding tot tal van publicaties over Lipsius’ leven, zijn werken en zijn netwerk. Zij bezorgde ook een Nederlandse vertaling van een ruime selectie van de Colloquia (Gesprekken) en de Adagia (Spreekwoorden) van Erasmus, uitgegeven bij Athenaeum (Amsterdam)

Source de l’info : Boekgeschiedenis

Conférence – 13/12/2016 – La Bible historiale. Traduction, mise en page et illustration du livre sacré à l’époque gothique

La Bible historiale. Traduction, mise en page et illustration du livre sacré à l’époque gothique
Thomas Flum (Université de Franche-Comté)

Lieu : Liège, Université de Liège, Grand Physique (Bât. A1)

Date de l’événement : 13/12/2016 (18h)

Source de l’info : ULg

Conférence – 14/12/2016 – De lettres et de philologie. Carnets de notes d’une éditrice de correspondances de la Renaissance

De lettres et de philologie. Carnets de notes d’une éditrice de correspondances de la Renaissance

Lieu : Bruxelles, Maison d’Erasme
Date de l’événement : 14/12/2016 (19h00)

Argument :

Paola Moreno, professeur ordinaire à l’Université de Liège, transmettra les résultats et les acquis de son expérience professionnelle et personnelle, qui se traduit en une véritable éthique de la philologie, appliquée au quotidien.

Le genre épistolaire est, on le sait, l’un des plus anciens de la littérature mondiale et l’un des plus remarquablement illustrés dans notre tradition culturelle. Mais la révolution informatique fait aujourd’hui en sorte que ce genre, si florissant encore pendant toute l’époque moderne, soit en voie de disparition, malgré le nombre exorbitant de messages que nous nous envoyons tous les jours. La correspondance entre parents, amants, amis ou collègues a disparu, remplacée qu’elle est par les moyens modernes éphémères, téléphoniques ou électroniques, de la communication rapide.

Il est donc urgent d’en sauver les restes et de consacrer à ce genre ― tel qu’il a été pratiqué par le passé, et plus particulièrement à la Renaissance, où il devient un véritable art ― une attention particulière.

La lecture et l’édition critique de correspondances font partie, depuis quelques années, de mon quotidien. Elles me donnent au jour le jour l’occasion précieuse de conjuguer deux pôles d’intérêt qui ont marqué toute ma carrière : la philologie et l’humanité, le travail visant à ‘donner à lire’ des textes et la permanente interrogation sur la réalité historique, c’est-à-dire humaine.

Établir les mots que des hommes et des femmes se sont échangés c’est, avant tout, leur donner une force et une solidité, c’est redonner voix à un dialogue de jadis que nous ne pouvons plus écouter (mais que nous pouvons reconstituer) et c’est, en même temps, donner vie à un nouveau dialogue de l’auteur avec les nouveaux lecteurs que nous sommes.

Source de l’info : Eramus House et ULg

Conférence – 15/11/2016 – États, princes et cours au XVIIe siècle. États des lieux et réflexions

États, princes et cours au XVIIe siècle. États des lieux et réflexions

Conférencier : Benoist Pierre (Centre d’Études Supérieures de la Renaissance, Université de Tours)

Lieu : Liège, Université de Liège, Grand Physique (Bât. A1)

Date de l’événement : 15/11/2016 (18h)

Source de l’info : ULg

Conférence – 16/11/2016 – Jacques Marx – La stèle de Si-Ngan Fou dans la pensée des lumières : réalité et mystification

La stèle de Si-Ngan Fou dans la pensée des lumières : réalité et mystification

Lieu : Université Libre de Bruxelles
Date : mercredi 16 novembre à 19h

La conférence sera donnée par M. Jacques MARX, Professeur émérite de l’ULB.

Source : ULB

 

Conférence – 09/11/2016 – Guillaume Bucchioni – Le cadre métaphysique néo-aristotélicien : existence et priorité ontologiques

Le cadre métaphysique néo-aristotélicien : existence et priorité ontologiques

Lieu : Université Libre de Bruxelles
Date : mercredi 9 novembre à 19h

La conférence sera donnée par M. Guillaume BUCCHIONI, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille.

Source : ULB

 

Conférence – 25/10/2016 – L’alliance « impie » entre la France et les Ottomans

L’alliance « impie » entre la France et les Ottomans : nouveaux regards par Giovanni Ricci (Università di Ferrara)

 

Lieu: Liège, ULg, Bât. A1, Salle Grand Physique

Date de l’événement: 25/10/2016, de 18h à 19h30

Organisation : Jonathan Dumont et Alain Marchandisse.

 

Source de l’info: ULg

Conférence et atelier – 12/10/2016 – Maurice Brock – La vaghezza des figures dans la peinture maniériste italienne, ou comment entretenir le désir ?

Conférence et atelier du GEMCA: Maurice Brock

Date de l’événement : 12 octobre 2016
La journée comprend un atelier, de 10h30 à 12h30, puis une conférence, de 16h à 18h.

  • Atelier avec Maurice Brock (Université de Tours François-Rabelais)
    «La circulation d’une posture “paragonienne” à Venise et en Vénétie vers 1525: Lotto, Savoldo et quatre portraits»

Lieu : Université catholique de Louvain, Collège Mercier, local B.361 (10h30-12h30)
Source de l’info : GEMCA

  • Conférence de Maurice Brock (Université de Tours François-Rabelais)
    « La vaghezza des figures dans la peinture maniériste italienne, ou comment entretenir le désir? »

Lieu : Université catholique de Louvain, Collège Erasme, Salle du Conseil FIAL (16h-18h)
Source de l’info : GEMCA

 

Conférence – 18/10/2016 – Les mirages de l’État. Réflexions sur la construction politique bourguignonne au XVe siècle

Les mirages de l’État. Réflexions sur la construction politique bourguignonne au XVe siècle

Conférencière : Élodie Lecuppre-Desjardin (Université de Lille 3)

Lieu: Liège, ULg, Grand Physique (Bât. A1)

Date de l’événement: 18/10/2016, à 18h

Organisation : Cycle de conférences de Transitions
Source de l’info: ULg

Conférence – 20/09/2016 – Le protestantisme évangélique : secte réactionnaire ou digne héritage de la Réforme ?

Le protestantisme évangélique : secte réactionnaire ou digne héritage de la Réforme ?

Lieu: Palais des Académies
Date de l’événement: 20/09/2016 – 17h00

Argument:

En 2017 sera commémoré dans de nombreux pays d’Europe le 500e anniversaire de la publication par Luther de ses 95 thèses contre les indulgences, considérée comme le détonateur de la Réforme protestante au XVIe siècle. Loin de se limiter à un phénomène occidental, le protestantisme a atteint aujourd’hui une échelle mondiale. En Belgique, la minorité protestante, longtemps persécutée, a connu à partir du XIXe siècle un réveil spirituel et un développement rapide par la multiplication de mouvements principalement évangéliques. Depuis les années 1970, cette branche majoritaire du protestantisme belge en est même devenue à la fois le moteur et la principale vitrine par son dynamisme et son expansion. Les églises charismatiques connaissent en particulier une forte croissance et se partagent avec les mosquées le paysage convictionnel de plusieurs quartiers de Bruxelles.

Trop souvent réduit à sa composante ethnique – principalement congolaise –  issue de l’immigration et volontiers évoqué par les médias pour son prosélytisme en concurrence avec l’islam, son militantisme en matière éthique, son fondamentalisme parfois exacerbé et d’occasionnelles dérives sectaires, le protestantisme évangélique, qui dépasse ces réalités particulières, reste fort mal connu du grand public.

C’est pourquoi ce cours-conférence en abordera les multiples facettes en analysant ses racines historiques lointaines, la diversité des influences qu’il a subies et des tendances qui le composent pour mieux comprendre comment il s’est intégré dans le paysage sociétal belge, largement sécularisé, mais non pour autant détaché du fait religieux.

Monique Mund-Dopchie: Responsable académique
Laurence Druez: Coordinatrice
Laurence Druez: Conférencière

Source : Académie Royale