Archives par mot-clé : workshop

Appel – “The art of copying in early modern Europe” workshop

This interdisciplinary workshop is organized by The Medici Archive Project, and will take place at Palazzo Alberti in Florence on Friday, 21 January 2022.

The art of copying in Early Modern Europe

In recent years, attention has been directed towards copies, with a particular emphasis on their meaning, function, provenance, production, patronage, collecting and dating. The aesthetic and conceptual tenets underlying this corpus of scholarly research focused primarily on works of art. However, this impulse to recreate images has also been transferred to other artistic and intellectual media. As such, the copy carries within itself a great number of intrinsic nuances, depending on the cultural context and the historical moment. The organizers of this workshop (Maddalena Bellavitis and Alessio Assonitis) invite papers that address issues that can shed new light and provide new interdisciplinary research trajectories on the mechanisms that regulate the practice and reception of copies.

For this reason, we encourage submission for presentation proposals from disciplines such as book history, media history, history of science, history of medicine, history of food and history of diplomacy.

To be considered for participation, please provide a single document in Microsoft Word, consisting of a one-page proposal for a 20-minute presentation of unpublished work, followed by a short curriculum vitae. Presentations can be in Italian or English. Applications may be sent to education@medici.org by 1 October 2021 (participants will be notified in mid-October).

Workshop – Te gast bij Battus. Aan tafel in 1593 

Dans le cadre de la Summer School History of the Book organisée en ligne par l’Allard Pierson Museum, Christianne Muusers et Marleen Willebrands donneront un workshop intitulé « Te gast bij Battus. Aan tafel in 1593 ». Il se tiendra le 19 août 13h à 14h en ligne et sera au prix de 5 €.

Van 1 juli tot 26 augustus zijn de workshops van de jaarlijkse Summerschool History of the Book in samenwerking met de vakgroep Boekwetenschap.  Ook dit jaar is het weer een online editie. Iedere week op donderdag komt er een ander boekhistorisch onderwerp aan bod. Op vrijdag 10 september wordt de summerschool afgesloten met de Frederik Mullerlezing. Ook dit jaar zal deze lezing online plaatsvinden. 

Marleen Willebrands en Christianne Muusers, gaan met elkaar in gesprek over Het excellente kookboek van Doctor Carolus Battus uit 1593. Zij vertellen over het leven van Battus, zijn kookboek, en bieden een kijkje achter de schermen van de totstandkoming van dit boek. Op de gedekte tafel anno 1593 staan enkele schotels met gerechten die Marleen en Christianne hebben bereid. Ook die komen ter sprake. De deelnemers krijgen de recepten van tevoren tot hun beschikking, zodat ze mee kunnen proeven met de auteurs. 

 Sprekers:

Christianne Muusers (1959) en Marleen Willebrands (1953) zijn neerlandici, gespecialiseerd in oudere Nederlandse taal- en letterkunde, met name op het gebied van culinaire teksten. Beiden hebben diverse publicaties op dit gebied op hun naam staan. Kijk voor meer informatie op Battus.nl. 

Informations

Workshop – Early alchemical image sequences and the Golden Age of emblematic alchemy

Dans le cadre de la Summer School History of the Book organisée en ligne par l’Allard Pierson Museum, Peter J. Forshaw  donnera un workshop intitulé « Early alchemical image sequences and the Golden Age of emblematic alchemy ». Il se tiendra le 29 juillet de 13h à 14h en ligne et sera au prix de 5 €.

Van 1 juli tot 26 augustus zijn de workshops van de jaarlijkse Summerschool History of the Book in samenwerking met de vakgroep Boekwetenschap.  Ook dit jaar is het weer een online editie. Iedere week op donderdag komt er een ander boekhistorisch onderwerp aan bod. Op vrijdag 10 september wordt de summerschool afgesloten met de Frederik Mullerlezing. Ook dit jaar zal deze lezing online plaatsvinden. 

Let op: deze workshop is in het Engels

Een van de bekendste publicaties van de Rozenkruisers is de Chymische Hochzeit of De alchemische bruiloft. Op de omslag staan de woorden ‘Arcana publicata vilescunt’ (geopenbaarde mysteries worden waardeloos). Deze opmerking lijkt tegenstrijdig voor een boek dat gewoon in de handel te verkrijgen was. Maar eenmaal aan het boek begonnen, ontdekt de lezer al snel wat hiermee wordt bedoeld: door vele symboliek in het taalgebruik, blijven sommige verhalen ook na publicatie gehuld in mysterie.  

De titelpagina van Chymische Hochzeit verscheen oorspronkelijk in een werk van de Duitse alchemist en theosoof Heinrich Khunrath (1560–1605) van wie Amfitheater van de eeuwige wijsheid (1595/1609) een van de bekendste werken is. Dit is een van de topstukken uit de Biblioteca Philosophica Hermetica, sinds dit jaar ondergebracht bij het Allard Pierson. In deze sessie van de Summerschool History of the Book kijken we naar de symboliek in de beeldtaal van een aantal bekende alchemische werken.

Een aantal voorbeelden: the Pretiosa Margarita Novella (1546) en de Rosarium Philosophorum (1550), Khunrath’s Amfitheater (1609) en een aantal werken van bijvoorbeeld Michael Maier, Johann Daniel Mylius and Daniel Stolzius von Stoltzenberg. 

Spreker:

Peter J. Forshaw is Universitair Docent in de Geschiedenis van de Westerse Esotherie in de Vroegmoderne tijd aan de Universiteit van Amsterdam, in de capaciteitsgroep geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen. Hij is gespecialiseerd in de culturele geschiedenis van de occulte filosofie (in het bijzonder alchemie, magie en christelijke kaballah) en de relatie met religie, wetenschap en geneeskunst. Hij is ook hoofd van de Ritman Onderzoeksgroep bij de Embassy of te Free Mind in Amsterdam, waar hij werkt aan de Geheime Figuren en Teaching by Images projecten.  

Informations

Workshop – Transkribus

Workshop de présentation du logiciel Transkribus

Date : 8 février 2019. Deux créneauxau choix : 9h-12h ou 13h-16h.

Lieu : Université d’Anvers.

Inscription gratuite mais requise : workshopdh18@gmail.com

Transkribus est une plate-forme gratuite et ouverte pour la reconnaissance automatique, la transcription et la recherche de documents historiques, utilisant la reconnaissance de texte manuscrite (HTR) et la reconnaissance optique de caractères (OCR).

Workshop – Transkribus

Workshop de présentation du logiciel Transkribus

Date : 21 septembre 2018, 13h-16h

Lieu : UGent

Inscription gratuite mais requise : workshopdh18@gmail.com

Transkribus est une plate-forme gratuite et ouverte pour la reconnaissance automatique, la transcription et la recherche de documents historiques, utilisant la reconnaissance de texte manuscrite (HTR) et la reconnaissance optique de caractères (OCR).

CFP – Migration and Gender : relationships, economic resources and institutions in historical perspective (15th-20th centuries)

Appel à contribution pour un atelier organisé par l’Université de Cambridge

Titre:  Migration and Gender : relationships, economic resources and institutions in historical perspective (15th-20th centuries)

Date de l’événement: 8-10 novembre 2018

Date limite de l’appel: 15 juillet 2018

Lieu: University of Cambridge (UK)

Appel détaillé:

Migration and mobility were common experiences among individuals of the past. If for a long while the young male has epitomised “the migrant”, since the 1980s, a new wave of studies pointed out the relevance of women. In addition, the notion of gender has called into question traditional female and male roles. Nevertheless, many key issues of the history of migration have not been considered according to a gendered perspective, and in turn, many crucial topics for gender history have been overlooked when studying migrants and mobile people.

This workshop aims to bring together researchers working on migration according to a gendered perspective and to a micro-historical perspective from the late Middle Ages to the early twenty century. Its purpose is to encourage a more incisive dialogue between migration studies and gender studies, taking into account the fact that female and male roles were, and are, the result of social, cultural and economic construction. Together with gender, proposals might consider how marital status, age and ethnicity shaped
migration and settlement patterns in specific economic, cultural and political contexts.

In this workshop, migration is not exclusively understood as a lineal process, but also as result of multiple intermediary steps. At the same time, the achievement of permanent settlement was not necessarily the (first) aim of the movement. For all these historiographical questions, a gendered approach has not yet been sufficiently developed: we invite therefore papers taking into account all kinds of mobility and migration, i.e. temporary or seasonal mobility, economic, political or religious migration,domestic/international migration and mobility between the town and its outskirts.

A first group of questions concerns the material and economic resources mobilised by migrants. Proposals might investigate what means women and men used to move and settle down or might study how they manage to maintain – or abandon – assets and/or relationships in their birth community. From another point of view we need to know more about places where newcomers met other people and/or were able to find useful information (i.e. inns, taverns, lodging in private houses etc.).

A second bundle of questions concerns the nature and the extension of social resources newcomers were able to mobilise, to build and to use in migration and/or settlement paths or, at least, during their temporarily stay in the town. Research might investigate how these ties – made up by professional intermediaries, individuals or institutions – influenced, successfully or not, the daily life, the research for a job or a house, the access to credit networks, to poor relief or to other urban resources etc…

A third bundle of questions concerns laws and customs, and more generally authorities and institutions (guilds, charity institutions, citizenship etc…) monitoring and regulating the presence of newcomers. Proposals might consider whether these norms existed, whether they had a gendered impact on the behaviour of migrants, and what where the factors at stake (marital status, age, specific economic sectors etc…).
Please submit an abstract in English (500 words maximum) to bz268@cam.ac.uk
by 15th July 2018 with MIGRATION AND GENDER WORKSHOP 2018 in the subject line.

The selected authors will be required to present their research in a 20 minutes presentation. The language of  the workshop is English.
After the workshop a selection of papers will be considered for publication. Some funds will be available for the translation in English of the selected articles.
Accommodation in Cambridge, a dinner and refreshments will be provided by the organisation. Limited funds for travel will be available.
This workshop benefits of funds from the Horizon European Union’s research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement N. 703737.

For further enquires please do not hesitate to write to Beatrice Zucca : bz268@cam.ac.uk

Colloque – 20/11/2015 – Existe-t-il une « Magna Carta » belge ? Recherches récentes sur les « textes constitutionnels » dans les anciens Pays-Bas

De Magna Carta en andere ‘landcharters’

15 juni 1215 ging de Britse geschiedenisboeken in als de geboortedag van de moderne democratie. Op die dag ondertekende de Engelse koning Jan Zonder Land de befaamde Magna Carta, onder druk van een veertigtal opstandige edellieden. In dit Charter of Liberties – zoals de Magna Carta oorspronkelijk genoemd werd – legden de edelen in 63 artikelen de vorstelijke macht aan banden. Zo moest het document onder meer corruptie, machtsmisbruik en juridische willekeur van de vorst en zijn functionarissen verhinderen. Dit jaar vierden de Britten het achthonderdjarig bestaan van het charter, een gebeurtenis die bijzonder veel media-aandacht met zich mee bracht. In talloze nieuwsartikels, tentoonstellingen en conferenties werd de inhoud en de betekenis van de Magna Carta uitvoerig herdacht en bediscussieerd.

Achthonderd jaar na haar uitvaardiging is de Magna Carta het bekendste voorbeeld van een middeleeuwse of vroegmoderne ‘constitutionele tekst’. Maar ook aan de andere kant van het Kanaal maakten vorsten, al dan niet gedwongen, contractuele afspraken met lokale politieke elites. Ook de regio’s die later het huidige België zouden vormen, kenden vele zogenaamde ‘landcharters’. Het hertogdom Brabant spande de kroon, met het bekende charter van Kortenberg (1312) en de Brabantse Blijde Inkomstcharters, die vanaf 1356 naar aanleiding van de inhuldiging van de nieuwe Brabantse hertog werden opgesteld. Het graafschap Vlaanderen en het graafschap Namen ontvingen in 1477 elk een landcharter van Maria van Bourgondië. En in hetzelfde jaar vaardigde dezelfde vorstin ook een landcharter uit voor de bevolking van al haar gebieden, namelijk het Groot Privilege.

Waarover gaat de studiedag?

De studiedag Bestond er een Belgische Magna Carta? Recent onderzoek naar ‘constitutionele teksten’ in de Lage Landen, een organisatie van hetRijksarchief te Leuven, in samenwerking met de onderzoekseenheid Geschiedenis van de KULeuven, gaat na wat de betekenis is van deze eerste ‘Belgische’ constitutionele teksten.

  • Hoe zijn ze ontstaan en welke gebeurtenissen hebben de inhoud van de teksten beïnvloed?
  • Kunnen we er hedendaagse democratische ideeën in terugvinden?
  • Welke sociale groepen hebben een rol gespeeld in de totstandkoming van de documenten?
  • Waren dergelijke landcharters enkel een pragmatisch instrument om rechten af te dwingen, of ligt er toch ook een bepaalde ideologie aan de basis?
  • Waarom hebben bepaalde regio’s, zoals Brabant, een heuse constitutionele traditie terwijl er in andere gewesten, zoals Henegouwen, dergelijke charters blijkbaar nooit bestaan hebben?
  • Werden de teksten ook nageleefd, of bleken ze uiteindelijk niet meer dan een vodje papier?
  • Welke rol speelden de charters in latere conflicten tussen vorst en onderdanen, en waarom verwijzen sommige politici er tot op vandaag naar om hun politieke doelstellingen te legitimeren?

PROGRAMME

Ontvangst vanaf 10.00 uur

10.30u-12.30u

Voorzitter: Mario Damen (Universiteit van Amsterdam)

Introductie: een Belgische Magna Carta?
Jelle Haemers (KULeuven)

Drukken de constitutionele teksten tot 1581 een politieke theorie uit?
Wim Blockmans (Universiteit Leiden)

Een grensoverschrijdende constitutionele tekst? Het ‘eeuwigduerende’ Brabants-Vlaamse verdrag van 1339
Ben Eersels (KULeuven)

De Brabantse Blijde Inkomst-charters: de inzet van een constitutionele teksttraditie als politiek instrument in de late middeleeuwen
Valerie Vrancken (KULeuven)

13.30u-16.00u

Voorzitter: Jan Dumolyn (UGent)

Écrire le « contrat politique » entre gouvernant et gouvernés en Hainaut aux XVe-XVIe siècle
Marie Van Eeckenrode (Rijksarchief te Louvain-la-Neuve)

Weerstandsrecht of weerbaarheid? Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw
Robert Stein (Universiteit Leiden)

Het beroep op de Blijde Inkomst en op privileges tijdens bij verzet en opstand tegen het bewind van Filips II in de Nederlanden
Gustaaf Janssens (Rijksarchief en KULeuven)

Conclusions
Sébastien Dubois (Rijksarchief)

Informations pratiques

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 10 novembre à l’adresse rijksarchief.leuven@arch.be.

Lieu : Archives de l’Etat à Louvain – Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Source : Archives générales du Royaume et Archives de l’Etat dans les Provinces

Workshop – 6-7/02/2015 – The Global music culture of the Catholic Missions in the 17th-18th centuries

FRIDAY 6 & SATURDAY 7 FEBRUARY

THE GLOBAL MUSIC CULTURE OF THE CATHOLIC MISSIONS IN THE 17th-18th CENTURIES
for the BALZAN PROGRAMME IN MUSICOLOGY 2013-2016 “TOWARDS A GLOBAL HISTORY OF MUSIC”

King’s College London
Strand, LondonWC2R 2LS
Room SWB21

Convenors:
Tomasz Jez (University ofWarsaw);
Shubing Jia (Central Conservatory of Music, Beijing)

The first two sessions of the workshop will be dedicated to the missionaries’ activity in both Americas and Asia with particular focus on bilateral interchange. In the concluding session, the panel will address convergent/parallel forms of cultural institutions and the reverse impact of the overseas missions in Europe: its reception in the Old World.

Programme complet