Archives de catégorie : Appels à chercheurs

Dans cette catégorie on retrouvera les posts concernant les contrats et financements pour doctorats consacrés à la période moderne.

Spring School – À l’école des scolastiques : pour une relecture des théories des arts et des lettres au premier âge moderne

La Spring School « Schol’Art », organisée du 20 au 26 mars 2022 à l’IES de Cargèse (Corse), s’adresse aux jeunes chercheurs et chercheuses (étudiant·es en dernière année de master, doctorant·es et post-doctorant·es) dans les domaines de l’histoire de l’art et de l’histoire littéraire (littérature française, italienne et néo-latine). Elle propose une semaine de formation intensive et conviviale, combinant conférences plénières, séminaires et ateliers. À travers cette Spring School, l’équipe du projet Schol’Art (mené depuis 2017 au GEMCA, UCLouvain, Belgique) entend contribuer à promouvoir, parmi les chercheur·ses en histoire de l’art et en littérature des 16e et 17e siècles, une meilleure connaissance de l’arrière-plan philosophique qu’est la seconde scolastique et de ses interactions fécondes avec les théories littéraires et artistiques de l’époque. Le programme de la Spring School est conçu pour permettre à chaque chercheur·euse d’acquérir de nouvelles connaissances, d’échanger avec les autres participant·es et de s’exercer à l’analyse de documents.

Le programme

Dimanche 20 mars 2022 après-midi : arrivée à Cargèse.

Matinées du lundi au jeudi : conférences plénières par des orateur·rices invité·es consacrées à la scolastique des 16e et 17e siècles, à sa position
parmi les autres courants intellectuels et à ses liens avec la théorie littéraire et artistique de l’époque.

Après-midi du lundi, du mardi et du jeudi et journée du vendredi : séminaires et ateliers animés par les membres de l’équipe Schol’Art. Les séminaires exploreront une série de notions situées au croisement de la philosophie, des lettres et des arts (par exemple : concept, forme et matière, …). Les ateliers offriront l’occasion de pratiquer des lectures et analyses collectives de textes de l’époque (en français, italien ou latin) dont certains pourront être fournis par les participant·es.

Mercredi après-midi : excursion.

Samedi 26 mars 2022 matin : départ.

Candidature

La Spring School aura lieu du 20 au 26 mars 2022 et peut accueillir 24 participant·e·s. Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir au plus tard le 31 octobre 2021, à l’adresse ci-dessous, un CV et une brève lettre de motivation précisant 1) le sujet de leurs recherches en cours ; 2) leurs attentes par rapport à cette Spring School. L’inscription sera confirmée au plus tard en novembre 2021.

Pour plus d’informations : scholart-cargese@uclouvain.be

APPEL – FWO-project « Overvloed en onbehagen. Ongelijkheid in de Nederlandse materiële cultuur. Amsterdam, 1581-1780 »

Departement: Departement Geschiedenis
Regime Voltijds

Voor het FWO-project “Overvloed en onbehagen. Ongelijkheid in de Nederlandse materiële cultuur. Amsterdam, 1581-1780“ zoekt het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen een doctoraatsbursaal voor vier jaar. 

Waarover gaat het

Historisch onderzoek naar sociale ongelijkheid staat vandaag hoog op de agenda, en de inzichten in de lange-termijnveranderingen in inkomens- en vermogensongelijkheid zijn dan ook sterk toegenomen tijdens de voorbije jaren. Terwijl we al veel weten over de evolutie van inkomens- en vermogensongelijkheid, tasten we in het onderzoek naar de consumptie-ongelijkheid nog grotendeels in het duister. De centrale ambitie van dit project is om een essentiële bijdrage te leveren aan deze literatuur door de materiële ongelijkheid te bestuderen in Amsterdam tijdens de zogenaamde « Gouden Eeuw ». Hierdoor zal dit project leiden tot een beter begrip van een cruciale transitieperiode in de geschiedenis van de Europese materiële cultuur. Recent historisch onderzoek heeft de Republiek in de zeventiende eeuw immers aangewezen als geboorteplaats van een nieuwe, meer ‘moderne’ consumptiecultuur. Dankzij de opkomst en invloed van een groeiende stedelijke middenklasse, veranderde de aard van consumptie fundamenteel in deze periode. Luxeconsumptie zou zich immers geëmancipeerd hebben van de traditionele ‘oude luxe’, gericht op de bevestiging van sociale standsverschillen. In plaats van het reproduceren van sociale ongelijkheid, wordt de ‘nieuwe luxe’ die in deze periode ontstond geassocieerd met nieuwe middengroepen die voornamelijk streefden naar gerieflijkheid, huiselijkheid, en respectabiliteit (De Vries 2008). Dit project is de eerste grootschalige poging om deze hypothese empirisch te testen door het model over de Nederlandse stedelijke consumptiecultuur te verbinden met debatten over sociale en economische ongelijkheid in de vroegmoderne periode. Het is ook het eerste project dat de materiële cultuur in de belangrijkste stad van Nederland over twee eeuwen in kaart zal brengen.

Wat is het bredere kader?

Voor dit onderzoek bundelden verschillende historici hun krachten. De onthaalinstelling is de Universiteit Antwerpen (Bruno Blondé), die samenwerkt met de Vrije Universiteit Brussel (Wouter Ryckbosch), de Universiteit Utrecht (Maarten Prak) en het Massachusetts Institute for Technology (Anne McCants).

Functie

 • Je bereidt in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel een (dubbel)doctoraat voor rond de geschiedenis van de materiële cultuur en sociale ongelijkheid in het vroegmoderne Amsterdam.
 • Je neemt deel aan de Phd-opleiding van het N.W.Posthumus-instituut
 • Je publiceert tussentijdse resultaten als wetenschappelijk artikel of hoofdstuk in een boek, al dan niet in samenwerking met andere onderzoekers
 • Je neemt actief deel aan activiteiten van Aipril, HOST (Vrije Universiteit Brussel), het Centrum voor Stadsgeschiedenis en het Urban Studies Institute van de UA

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma geschiedenis
 • Studenten in het laatste jaar van hun masteropleiding kunnen eveneens solliciteren
 • Je hebt belangstelling voor kwantitatief geïnspireerd onderzoek, maar ook het kwalitatieve onderzoek schrikt je niet af
 • Je bent een creatief onderzoeker die in staat is autonoom onderzoeksvragen te ontwikkelen binnen het bredere thema van dit onderzoeksproject
 • Ervaring in het domein van de sociaal-economische geschiedenis van de Middeleeuwen, Vroegmoderne tijd en/of Nieuwste Tijd strekt tot aanbeveling
 • Je kan je vloeiend uitdrukken in academisch Engels en Nederlands
 • Je kijkt er naar uit met originele bronnen te werken en je paleografische skills te verbeteren
 • Je kan zeer goede tot uitstekende studieresultaten voorleggen
 • Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.
 • Je hebt een ‘open geest’ en je werkt graag en goed samen
 • Je onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.

 Aanbod

 • Een voltijdse doctoraatsbeurs gedurende vier jaar
 • Beursbedrag berekend volgens de beursbedragen voor doctoraatsbeurzen als Bijzonder Academisch Personeel
 • Je bent hoofdzakelijk te werk gesteld op de Stadscampus van de UAntwerpen, een dynamische en uitdagende werkomgeving
 • Je brengt minstens een half jaar door aan de Vrije Universiteit van Brussel
 • Het onderzoek voorziet ook onderzoeksverblijven in Amsterdam en aan de Universiteit Utrecht
 • Voorziene startdatum is 1 oktober 2021 (maar kan in onderling overleg aangepast worden)

Solliciteren?

 • Je kan tot en met 15 juli 2021 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlagen toe: (1) een motivatiebrief, (2) je academisch cv met studieresultaten in Bachelor en Master, (3) alle aanvullende informatie die je noodzakelijk acht en (4) een pdf van je masterscriptie (indien al afgelegd).
 • De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure.
 • Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met prof. dr. Bruno Blondé (bruno.blonde@uantwerpen.be). 

Informations

APPEL – PROJET LORD (BRAIN.BE 2.0) recrute UN.E POSTDOCTORANT.E

Le projet LORD (« Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C. ») est un projet de recherche de quatre ans, financé par le programme de recherche BELSPO BRAIN-be 2.0.

Beschrijving van de te begeven functie 

LORD is een vierjarig project van het BRAIN-be 2.0-programma van de federale overheid, meer specifiek van de POD Wetenschapsbeleid. Het Rijksarchief treedt op als coördinator. Onze partners zijn prof. dr. Frederik Buylaert en prof. dr. Thijs Lambrecht, beide verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van Universiteit Gent. Deze partners recruteerden in het kader van het LORDproject tevens 2 x een Bursaal geschiedenis.

Belangrijk: de te begeven functie betreft een vervanging. Het project is op 1 september 2020 van start gegaan en heeft dus reeds één jaar van de vier doorlopen. Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief te Gent word je ingeschakeld in dit LORD-project, meer bepaald voor de verdere uitvoering van work package 3. Binnen je rol van postdoctoraal medewerker sta je tevens in voor de projectrapportering aan de POD Wetenschapsbeleid en zorg je mee voor begeleiding van de twee doctorandi die door de partners binnen het project werden aangeworven (work package 1 en 2), eventuele tijdelijke medewerkers en jobstudenten.

Plaats van tewerkstelling : Rijksarchief te Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent. Hou rekening met regelmatige verplaatsingen naar – hoofdzakelijk – de naburige Campus Ufo (Universiteit Gent – vakgroep Geschiedenis, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent) en met occasionele verplaatsingen (met openbaar vervoer) naar andere archiefdiensten.

Profiel

 • Je bent houder van een diploma van doctor op proefschrift in de geschiedenis. 
 • Een goede kennis van instellingen, archiefvorming en documenttypes uit het Ancien Régime (15de – 18de eeuw) is een conditio sine qua non.
 • Je beschikt over een gedegen paleografische kennis.
 • Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access).
 • Goede, passieve kennis van het Frans en actieve kennis van het Engels is aanwezig.
 • Je kan georganiseerd en zelfstandig werken.
 • Je bent resultaatgericht en je houdt je aan de doelstellingen en termijnen die door de coördinator en de partners zijn vooropgesteld.
 • Een diploma archivistiek en/of aantoonbare ervaring in de archiefsector vormt een pluspunt.

Werkvoorwaarden

Wij bieden:

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar, éénmalig verlengbaar met max. 1 jaar.
 • Datum van indiensttreding: 1 oktober 2021.
 • Glijdend uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk (max. 1 dag/week in normale werkomstandigheden).
 • Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd brutoloon). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet je minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

Voordelen:

 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren.
 • Minimum 26 vakantiedagen per jaar.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fedplus en Belspo – kaarten.
 • Bijkomende voordelen, zie: www.fedplus.be

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 8 augustus 2021 per email te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be; in CC Joke.Verfaillie@arch.be (met de referentie: NAAM_VOORNAAM_LORD).

Het dossier moet worden ingediend in het Nederlands en bevat minstens :

 • een motivatiebrief,
 • een curriculum vitae met publicatielijst,
 • een kopie van het vereiste diploma en
 • een digitale versie van het doctoraal proefschrift geschiedenis (PDF).

De kandidaten die op basis van hun dossier werden geselecteerd, zullen worden uitgenodigd voor een mondelinge proef. Deze bestaat uit een 30 minuten durend interview met de leden van de jury op 20 augustus 2021 in het Rijksarchief te Gent. Ter voorbereiding van dat interview zullen de uitgenodigde kandidaten de integrale tekst van het projectvoorstel en een actuele stand van zaken van het project ontvangen. Op basis daarvan wordt een korte analytische reflectie verwacht, waarin elke kandidaat toelicht hoe hij of zij het vervolg van het project zou aanpakken. Deze reflectie zal aan bod komen tijdens het interview, samen met o.a. de inhoud van het cv en verschillende deelaspecten van het project. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig. 

Contacten

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan je contact opnemen met Joke VERFAILLIE (Joke.Verfaillie@arch.be), coördinator, of Frederik BUYLAERT (Frederik.Buylaert@UGent.be) en Thijs LAMBRECHT (Thys.Lambrecht@UGent.be), partners van het LORD-project. Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Sébastien DUBOIS, operationeel directeur onderzoek (Sebastien.Dubois@arch.be).

Informations

BOURSES – ACADEMIA BELGICA

1. STIPENDIA ACADEMIAE BELGICAE

Borse di ricerca da uno a tre mesi

Con il sostegno del Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) e della Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Academia Belgica, Centro per la Storia, le Arti e le Scienze a Roma, assegna borse di ricerca per un soggiorno all’Academia Belgica a Roma di durata variabile da uno a tre mesi, in forma prioritaria per dei ricercatori o ricercatrici che lavorano nei settori delle scienze storiche, della storia dell’arte, della storia dell’architettura e delle lettere. 

Come fare la domanda di borsa?
Prima del 18 settembre 2021, i candidati per la borsa Stipendia Academiae Belgicae devono inviare i seguenti documenti a l’indirizzo segreteria@academiabelgica.it:

 • il modulo di domanda compilato (in olandese o francese a seconda dell’istituzione a cui il candidato è collegato);
 • una lettera di raccomandazione di un professore che insegni in un’università o in una scuola di specializzazione belga

I risultati saranno comunicati nel corso del mese di ottobre 2021.

2. BORSE DI RICERCA AB-FWO & AB-FNRS

Borse di ricerca post-dottorale di sei mesi

Grazie al sostegno del Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) e della Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), l’Academia Belgica, Centro per la Storia, le Arti e le Scienze a Roma, assegna due borse di ricerca ogni anno per un soggiorno di sei mesi presso l’Academia Belgica di Roma, in forma prioritaria a dei ricercatori o ricercatrici post-dottorale che lavorano nei settori delle scienze storiche, della storia dell’arte, della storia dell’architettura e delle lettere.

Come fare la domanda di borsa?
Prima del 18 settembre 2021, i candidati per la borsa FWO-FNRS devono inviare i seguenti documenti a l’indirizzo segreteria@academiabelgica.it:

 • il modulo di domanda compilato (in olandese o francese a seconda dell’istituzione a cui il candidato è collegato);
 • una lettera di raccomandazione di un professore che insegni in un’università o in una scuola di specializzazione belga.

I risultati saranno comunicati nel corso del mese di ottobre 2021.

Informations pratiques sur le site de l’Academia Belgica 

Spring School – À l’école des scolastiques : pour une relecture des théories des arts et des lettres au premier âge moderne

Spring School « Schol’Art » à l’Institut d’Etudes scientifiques de Cargèse (France), du 21 au 26 mars 2022

A l’école des scolastiques : pour une relecture des théories des arts et des lettres au premier âge moderne

Les textes de théorie littéraire et artistique (traités, manuels, préfaces, commentaires, dialogues, vies…) des 16e-17e siècles sont communément, et en grande partie à juste titre, rattachés au mouvement « humaniste » de remise en valeur de la littérature et des arts figurés, sur le modèle des Anciens et en opposition avec les idéaux d’une scolastique médiévale perçue comme sclérosée. Ces mêmes textes font pourtant régulièrement intervenir, parmi d’autres références, des renvois ou des allusions à la philosophie et à la théologie scolastiques, telles qu’elles continuaient d’être enseignées à cette époque dans les universités d’Europe, telles aussi qu’elles étaient diffusées plus largement à travers abrégés et manuels, y compris en langue vulgaire. Ce cadre intellectuel complexe, illustré par des textes majeurs comme l’œuvre monumentale de Francisco Suárez ou la série de cours des jésuites de Coimbra, présente, tout en s’inscrivant dans la continuité de la scolastique médiévale, ses propres traits de modernité. La « seconde scolastique » a en ce sens constitué un socle de pensée commun pour les théoriciens des arts et des lettres.

Dans le contexte du projet collectif Schol’Art mené depuis 2017 à l’UCLouvain (Louvain-la-Neuve), nous souhaitons contribuer à promouvoir, parmi les chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et en littérature des 16e et 17e siècles, une meilleure connaissance de cet arrière-plan philosophique et de ses interactions fécondes avec les théories littéraires et artistiques de l’époque. La formation dispensée durant cette Spring School s’appuiera sur le manuel, à la fois lexique et anthologie, en cours d’élaboration par l’équipe et qui synthétise les résultats de ses travaux.

Quoi ?

Une semaine de formation intensive et conviviale, combinant conférences plénières, séminaires et ateliers. Le programme est conçu pour que chaque participant·e puisse non seulement acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi échanger librement avec les autres participant·es, les membres de l’équipe et les conférencier·es invité·es, s’exercer à l’analyse de documents et soumettre des textes personnels à l’analyse du groupe.

Pour qui ?

De jeunes chercheurs et chercheuses (étudiant·es en dernière année de master, doctorant·es, post-doctorant·es) dans le domaine de l’histoire de l’art et de l’histoire littéraire (littératures française, italienne et néo-latine). La Spring School peut accueillir 24 participant·es.

En quelle langue ?

Les conférences, séminaires et ateliers seront donnés en français mais les discussions et échanges pourront également se faire en anglais. Une connaissance au moins passive de ces deux langues est requise.

Où ?

L’Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse est situé en Corse, dans un cadre enchanteur au bord de la mer. Le lieu, relativement isolé, possède toutes les infrastructures nécessaires à nos activités (logements et restauration le matin et à midi, salles de séminaire, amphithéâtre, équipement audio-visuel complet, wifi, espaces de détente intérieurs et extérieurs) et favorise la cohésion du groupe. Le transport est organisé depuis et vers l’aéroport d’Ajaccio, ainsi que depuis et vers le village de Cargèse pour les repas du soir (pris en commun dans un restaurant local). Pour plus de détails : https://iesc.universita.corsica/ 

Aspects financiers 

Sont pris en charge par le projet Schol’Art : le logement des participant·es en chambre single (5 nuits) ; les transports locaux (de et vers l’aéroport, de et vers le village de Cargèse), les repas le matin et à midi, les pauses café, ainsi que le repas du jeudi soir. Sont à la charge des participant·es ou de leur institution de rattachement : le trajet entre leur domicile et l’aéroport d’Ajaccio ; les repas du soir (restaurant à Cargèse) pour un forfait de 30 euros/repas + éventuels extras ; l’excursion facultative du mercredi après-midi (information à venir).

Le programme 

Les matinées du lundi au jeudi seront consacrées à des conférences plénières données par des orateur·trice·s de renommée internationale :
– Jacob Schmutz (UCLouvain, philosophe, spécialiste de la seconde scolastique),
– Ullrich Langer (U. of Wisconsin-Madison, spécialiste de la littérature française du 16e siècle),
– David Zagoury (Bibliotheca Hertziana-Max Planck Institute for Art History, Rome, historien de l’art, spécialiste de la Renaissance italienne)
– Françoise Graziani (U. de Corse, spécialiste de littérature comparée).
Ces conférences viseront à donner une meilleure compréhension de ce que recouvre la scolastique des 16e et 17e siècles (extension disciplinaire, écoles et courants, place dans les cursus de formation…), de sa position par rapport aux autres courants intellectuels de la même période (humanisme, néo-platonisme, néo-stoïcisme, autres formes d’aristotélisme, philosophies « modernes », sciences expérimentales…) et enfin de ses modes de relation avec la théorie littéraire et artistique de l’époque. Les après-midi du lundi, du mardi et du jeudi ainsi que la journée du vendredi seront consacrés à des séminaires et ateliers animés par les membres de l’équipe Schol’Art (voir ci-dessous). Les séminaires exploreront une série de notions situées au croisement de la philosophie, des lettres et des arts, par exemple : concept (conceptus, concetto) ; espèce (species) ; fiction ; forme et matière ; idée ; imagination/fantaisie ; intention… Les ateliers seront consacrés à des lectures et analyses collectives de textes d’époque (en français, italien ou latin), dont certains pourront être fournis par les participant·es, qui sont ainsi invité·es à collaborer de façon active, en fonction de leurs propres thématiques de recherche. Le mercredi après-midi sera proposée une excursion.

En savoir plus ?

Pour toute demande d’information, merci d’envoyer un message à l’adresse suivante : scholart-cargese@uclouvain.be

Comment candidater ?

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir au plus tard le 1er septembre 2021, à l’adresse ci-dessus, un CV et une brève lettre de motivation précisant 1) le sujet de leurs recherches en cours ; 2) leurs attentes par rapport à cette Spring School. L’inscription sera confirmée au plus tard en octobre 2021.

Appel – Bourse de doctorat de La Fondation Périer-D’Ieteren

La Fondation Périer-D’Ieteren attribue chaque année une bourse de doctorat pour réaliser une thèse à l’Université Libre de Bruxelles ou en co-tutelle, dans les domaines de l’art des Pays-Bas méridionaux (XIVe-XVIIIe siècles) et de l’histoire de la conservation-restauration.

Les candidatures pour l’année 2021 devront être rentrées au plus tard le 30 juin à minuit.

Informations

Appel – Projet PARDONS (BRAIN.be 2.0) : La KULeuven recrute un.e doctorant.e

The doctoral fellow will become a member of the PARDONS-research team. This team carries out the project ‘Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th centuries’, which is funded by BELSPO within the framework of the BRAIN-be 2.0 programme. Apart from Leuven historians, the other team members are scientists from the Belgian State Archives and from UCLouvain. The project consists of several work packages. The doctoral fellow will concentrate on the theme ‘Narratives of untold stories’. Within the Leuven Faculty of Arts the doctoral fellow will join the Early Modern History Research Group. The members of this group study early modern societies in the Low Countries and neighbouring territories in comparative perspective within the context of the global Habsburg Empire.

Project

During the Ancien Régime sovereign rulers could remit punishments for serious crimes by granting pardon letters upon request to convicted criminals. However, the royal chancery only issued such pardon letters after (the relatives of) the victims had been heard and the perpetrators had paid serious compensations. The PARDONS-team aims to make accessible and to analyse several collections of such pardon letters that are kept in various branches of the Belgian State Archives. The work package ‘Narratives of untold stories’ aims for a discourse analysis of a corpus of Brabantine pardon letters written in French and in Dutch and issued between the fifteenth and the seventeenth centuries. The texts of these pardon letters repeated the discourses uttered by the victims and their relatives, the perpetrators and the royal officers during the judicial procedures that had led to a conviction. An anlysis of these texts thus reveals the judicial, rethorical and emotional strategies of the parties involved. In this way, it conributes to a better understanding of the social and political relations in the studied societies of the past. The fellow will present the results of the analysis at national and international conferences and in scientific articles. Moreover, the fellow will submit a doctoral dissertation. Together with the other partners in the project, the fellow will also organise a workshop and an international conference. Finally, the fellow will spend a small amount of his/her time on the teaching activities of the history department. 

 
Profile
 • You love to study the past
 • You have obtained a MA-degree in history or in another field with a strong historical dimension. Excellent students who expect to obtain their degree in the current academic year are also encouraged to apply.  
 • You have a strong interest in social, political and institutional history of the early modern period
 • You are fluent in oral and written Dutch and English and you have an active and passive knowledge of French
 • You can work independently 
 • You are committed to scientific integrity, you are a team player and you are prepared to participate actively in the PARDONS-team
 • Previously, you have not yet been employed as a doctoral fellow

More information on the other vacancies in the PARDONS-project can be found on the following websites: for the State Archivesfor UCLouvain.

Interviews for all vacancies in the PARDONS-project will be organised in the afternoon of 7 May.
 
Offer
 • At first, we offer a doctoral fellowship for a period of one year. In case of a positive evaluation, the fellowship is renewable for a maximum total duration of four years
 • The fellowship will start on 1 July 2021 or as soon as possible afterwards
 • Your monthly grant will be calculated according to the regulations for junior academic staff 
 • You work at KU Leuven in a dynamic and stimulating environment
Interested?

For more information please contact Prof. Hans Cools, tel.: +32 16 32 49 85, mail: hans.cools@kuleuven.be or Prof. Violet Soen, tel.: +32 16 32 49 88, mail: violet.soen@kuleuven.be.

You can apply for this job no later than April 27, 2021 via the online application tool

Appel – Projet PARDONS (BRAIN.be 2.0) : le CHDJ recrute un.e postdoctorant.e

Le projet PARDONS (« Topographies of Pardon Tales: Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c. ») est un projet de recherche de quatre ans, financé par le programme de recherche BELSPO BRAIN-be 2.0 et mené par une équipe de chercheurs des Archives de l’État de Belgique, de l’UCLouvain et de la KU Leuven. L’objectif de ce projet est de rendre publiquement accessibles les vastes collections de lettres de grâce accordées par les souverains  bourguignons et habsbourgeois, accessibles aux Archives de l’État. Il s’agit de produire une histoire innovante du pouvoir et des relations sociales dans les anciens Pays-Bas à l’époque moderne, y compris lors de moments de tensions politiques et religieuses comme la Révolte néerlandaise. Ces milliers de lettres de pardon constituent l’un des éléments les plus importants du patrimoine archivistique des anciens Pays-Bas, non seulement en raison de la richesse de leurs structures narratives et de leur contenu juridique, mais aussi en raison de la période exceptionnellement longue qu’elles couvrent. Ces collections fascinantes, pleines d’histoires de violence, de conflits et de perturbations de la vie quotidienne, constituent une part inestimable du patrimoine matériel et culturel de la Belgique.

Ce projet vise à numériser, indexer et transcrire un ensemble cohérent de lettres de pardon provenant des Archives de l’État de Belgique. De plus, la création d’un site web dédié fournira un accès numérique illimité à ces lettres à un large public. En s’appuyant sur la description détaillée des histoires décrites dans les lettres de pardon, nous souhaitons reconstruire les discours, les stratégies juridiques et les préoccupations des criminels, ainsi que la manière dont ces derniers ont fait face aux revendications de leurs victimes qui se sont parfois opposées à l’octroi d’un pardon. Nous souhaitons également cartographier les structures de pouvoir à l’origine des demandes de grâce et montrer comment le recours au pardon a servi d’instrument de gestion de la paix, en réponse à des conflits sociaux et politiques. En racontant les histoires cachées de ces collections de lettres de pardon, ce projet pourrait même permettre à la population d’aujourd’hui de se reconnecter avec un passé oublié.

Description de la fonction (postdoctorat, 0,8 ETP, 48 mois) 

En tant que chercheur postdoctorant et membre actif de l’équipe de recherche, vous travaillerez en étroite collaboration avec un.e archiviste et un.e doctorant.e engagé.e.s par les autres partenaires du projet (les Archives de l’État et la KU Leuven). Votre rôle est de contribuer à la collecte, la numérisation et la transcription des lettres de pardon bourguignonnes et habsbourgeoises conservées aux Archives de l’État. Vous effectuerez également des recherches sur le contenu narratif de ces lettres de pardon (description des crimes, techniques rhétoriques, arguments juridiques) ainsi que sur le rôle du pardon dans la résolution des conflits dans les anciens Pays-Bas, de la fin du Moyen Âge jusqu’à l’époque moderne (1500-1700). Vous aurez un rôle important dans la construction de la base de données de recherche et du site web. Enfin, vous participerez activement à la valorisation des résultats du projet, en participant à des conférences et workshops, en organisant des événements scientifiques, et en publiant des articles dans des revues internationales.

Lieu de travail : UCLouvain – Institut des Civilisations, Arts et Lettres, Centre d’histoire du droit et de la justice

Profil attendu :

 • Un doctorat en histoire ou dans un domaine connexe, avec une spécialisation dans la période médiévale ou moderne
 • Expérience des sources archivistiques en moyen français et moyen néerlandais, y compris du point de vue de la paléographie
 • Une connaissance active de l’anglais, et au moins une connaissance passive du français et du néerlandais modernes
 • Bonnes capacités de communication et de travail en équipe, y compris la capacité de travailler en étroite collaboration avec les autres partenaires du projet
 • Volonté de contribuer fortement au projet de recherche, de participer à des conférences et workshops internationaux et de publier les résultats du projet

Compétences supplémentaires constituant un atout :

 • Expérience en matière d’archives judiciaires
 • Connaissances dans les domaines de l’histoire sociale, de l’histoire de la justice pénale et de l’histoire des anciens Pays-Bas modernes (15e-17e siècles)
 • Expérience de numérisation de documents d’archives, de gestion et de création de bases de données et de sites web
 • Bonne expérience de recherche et publications en rapport avec les sujet du projet

Date de prise de fonction : 15 juillet 2021

Procédure pour la candidature : 

 • Les candidat.e.s sont invité.e.s à soumettre leur candidature aux professeurs Eddy Put (eddy.put@arch.be), Xavier Rousseaux (xavier.rousseaux@uclouvain.be), Hans Cools (hans.cools@kuleuven.be) et Violet Soen (violet.soen@kuleuven.be) pour le 23 avril 2021 au plus tard
 • Le dossier de candidature (en PDF) se compose d’une lettre de motivation et d’un CV incluant la liste des publications
 • Les candidat.e.s retenus seront convoqués à une épreuve de sélection orale qui aura lieu le 7 mai 2021
 • Les candidat.e.s sont expressément invité.e.s à prendre en considération plusieurs postes vacants dans le cadre de ce projet (aux Archives de l’État et à la KU Leuven)
 • Renseignements sur le poste : xavier.rousseaux@uclouvain.be

Informations

Appel – Projet PARDONS (BRAIN.be 2.0) : les Archives de l’État cherchent un.e collaborateur.rice scientifique

FONCTION

PARDONS (Topographies of Pardon Tales : Contextual Mapping of Pardon Letters in the Southern Low Countries, 15th-17th c.) est un projet de recherche de quatre ans, financé par le programme de recherche BELSPO BRAIN-be 2.0 et mené par une équipe de chercheurs des Archives de l’État en Belgique, de l’UCLouvain et de la KU Leuven. L’objectif de ce projet est de décrire, valoriser et étudier les collections de pardons (lettres de rémission) accordés par les princes bourguignons et habsbourgeois. Ces milliers de documents, dans lesquels les circonstances d’un homicide sont souvent décrites en détail, comptent parmi les séries d’archives modernes les plus importantes des Archives de l’État, non seulement en raison de leur importance juridique et de la richesse de leurs structures narratives, mais aussi en raison de la période exceptionnellement longue qu’ils couvrent. Ces fascinants recueils d’histoires sur des conflits, la violence et les perturbations de la vie quotidienne ne constituent pas seulement un élément important de notre patrimoine culturel, ils nous permettent également de jeter un nouvel éclairage sur les structures de pouvoir et les relations sociales dans les Pays-Bas du début de l’ère moderne.

Après numérisation, description et transcription, les images des sources et les transcriptions seront valorisées sur un site web, donnant accès à ces lettres à un large public. Sur la base des récits détaillés décrits dans les lettres de grâce, nous voulons reconstituer le discours et les stratégies judiciaires des auteurs et la manière dont ils ont géré la vengeance des (familles des) victimes, qui se sont parfois opposées à l’octroi d’une grâce. Nous cartographions également les structures de pouvoir à l’origine des grâces pour montrer comment l’octroi de la grâce était également un élément de gestion des conflits à des moments de perturbation sociale et politique. En racontant les histoires cachées des lettres de pardon, ce projet pourrait même relier des descendants éloignés des protagonistes de la violence à ce passé oublié.

DESCRIPTION DU POSTE

En tant que membre actif de l’équipe de recherche, vous travaillerez en étroite collaboration avec les chercheurs des autres partenaires (UCLouvain et KU Leuven). Votre tâche principale sera de décrire, numériser et superviser la transcription (par des volontaires, en collaboration avec Histories) des lettres de pardon.

Vous jouerez un rôle important dans le développement de la base de données de recherche et du site web. Enfin, vous participerez aussi activement à la valorisation des résultats de la recherche lors de conférences scientifiques, d’ateliers et d’événements publics.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Archives Générales du Royaume, Rue de Ruysbroeck 2-10 à 1000 – Bruxelles et/ou Archives de l’État à Louvain, Vaartstraat 24, 3000 – Louvain.

PROFIL

Diplôme

 • Un master ou un doctorat en histoire ou dans un domaine connexe, de préférence avec une spécialisation dans les temps modernes
 •  Un master complémentaire en archivistique est un atout

Compétences

 • Connaissance active de l’anglais, du néerlandais et du français (pour les candidats francophones, nous attendons une bonne connaissance passive du néerlandais, pour les candidats néerlandophones, c’est le contraire)
 • Bonne capacité de travail en équipe et de communication
 • Expérience de la lecture d’écritures anciennes
 • Expérience de la recherche dans les archives institutionnelles de la période moderne constitue un avantage supplémentaire
 • Expérience de la gestion de bases de données et des projets de crowdsourcing et de numérisation constitue un avantage supplémentaire
CONDITIONS DE TRAVAIL & PROCÉDURE
NOUS OFFRONS
 • Un contrat à durée déterminée (38 h. par semaine), à temps plein, pour 2 ans, possibilité de prolongation de 2 ans).
 • Date de début souhaité: 15 juillet 2021
 •  Échelle salariale SW10 (21.880,00 EUR -33.895,00 EUR salaire brut non indexé, salaire net à partir de 2000 EUR environ, avec 0 ancienneté) OU SW11 (25.880,00 EUR -41.351,00 EUR salaire brut non indexé, salaire net à partir de 2400 EUR environ, avec 2 ans d’ancienneté)

AVANTAGES

 • Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile – lieu de travail
 • Assurance hospitalisation avantageuse
 • Minimum de 26 jours de congés annuels par année de travail (temps plein)
 • Horaire flexible, récupération des heures supplémentaires et possibilité de télétravail
 • Avantages supplémentaires via www.fedplus.be

RÔLE LINGUISTIQUE

 •  Cet emploi est accessible aux candidat(e)s d’expression française ou néerlandaise, en application des lois sur l’emploi des langues en matière administratives.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

 • Les candidats doivent transmettre leur dossier de candidature (en pdf) au plus tard le 23 avril 2021 par e-mail (référence : NOM_PRENOM_candidature_PARDONS_SW) à recruit@arch.be. Le dossier se compose d’une lettre de motivation et d’un CV
  détaillé (avec mention des grades).
 • Une première sélection sera opérée sur base de votre CV. Les candidats retenus seront convoqués à une épreuve de sélection orale qui aura lieu le 7 mai 2021.
 • Les candidats sont expressément invités à prendre en considération plusieurs postes vacants dans le cadre de ce projet.
 • Pour de plus amples informations sur la fonction à pourvoir ou sur le projet, vous pouvez contacter M. Eddy Put (Eddy.Put@arch.be).
 • Pour des informations sur la procédure de sélection, vous pouvez contacter M. Sébastien DUBOIS (Sebastien.Dubois@arch.be).

Informations

Appel – Post-doctorat dans le cadre de l’ANR ITHAC

L’Université Grenoble Alpes recrute un·e chercheur·e post-doctorant·e dans le cadre de l’ANR ITHAC « L’invention du théâtre antique au XVIe s. Analyse, traduction, exploration numérique des paratextes savants ». Une brève présentation du projet est disponible ici

Activités principales et différentes tâches s’y rapportant

• Relire et vérifier l’ensemble des transcriptions et traductions déjà effectuées.
• Transcrire, traduire, encoder et télécharger sur l’interface de travail les paratextes qui ne l’ont pas encore été.
• Contribuer à la préparation de l’anthologie papier des paratextes sélectionnés
• Contribuer à l’organisation des manifestations scientifiques (journées d’études, colloques, publications)
• Contribuer à l’encadrement des stagiaires de Master dans leurs tâches (essentiellement transcrire et encoder)
• Tenir à jour le carnet de recherche du projet, rédiger des comptes-rendus des différentes séances de travail
• Développer ses propres recherches en lien avec le projet

Savoir (connaissances)

• Être titulaire d’un doctorat
• Maîtriser le grec et le latin (avoir un très bon niveau en latin en particulier)
• Maîtriser les principales langues scientifiques pour les recherches bibliographiques
• Avoir des connaissances sur le théâtre antique, la réception de l’Antiquité, l’Europe de la Première Modernité

Savoir-faire technique et relationnel

• Maîtriser les logiciels nécessaires à l’exploitation de la base de données, à la base bibliographique, à l’encodage (Oxygen pour la TEI)
• Assurer la communication autour du projet

Savoir être (aptitudes et qualités)

• Avoir le sens de l’organisation
• Avoir des aptitudes de communication dans le cadre d’une équipe régionale
• Se montrer réceptif et réactif face aux questions et aux suggestions
• Faire preuve d’initiative

Contacts :

– Supérieur fonctionnel : Pascale Paré (responsable du projet à Lyon).
– Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) à pascale.pare-rey@univ-lyon3.fr et malika.bastin@univ-grenoble-alpes.fr (coordinateur scientifique du projet, porté à Grenoble).
– Lieu de résidence administrative et de travail : Antenne HiSoMA Lyon 3 au 18 rue Chevreul 69007 Lyon, avec des déplacements (pris en charge) à Grenoble dans le cadre du projet.

Contrat : CDD de 24 mois, du 1er septembre 2021 au 31 août 2023.
Date limite d’envoi des candidatures : 1er mai 2021

Informations

Appel – Bourse de doctorat dans le cadre de l’ANR ITHAC

L’Université Grenoble Alpes recrute un.e doctorant.e dans le cadre de l’ANR ITHAC « L’invention du théâtre antique au XVIe s. Analyse, traduction, exploration numérique des paratextes savants ». Une brève présentation du projet est disponible ici

Missions du poste et activités principales

La thèse portera sur la réception du théâtre grec antique dans l’Europe de la Première modernité, sans se limiter à sa réception dramatique. Elle intégrera ainsi à l’enquête les travaux savants – éditions, traductions, commentaires – consacrés aux poètes dramatiques grecs. Elle s’interrogera notamment sur leur rôle dans l’histoire de la philologie, de la traduction et de l’enseignement du grec ancien, mais aussi et plus généralement dans l’histoire du théâtre.

Profil recherché

Le ou la candidat.e devra être titulaire d’un Master de Lettres, maîtriser le latin, le grec ancien, l’anglais et avoir des notions d’encodage ; il ou elle aura d’excellentes capacités rédactionnelles en français et une aptitude aussi bien à être autonome dans ses recherches qu’à travailler en équipe. Il ou elle s’intégrera à l’équipe de l’ANR ITHAC ainsi qu’à l’UMR Litt&Arts.

Informations générales

Le financement est prévu sur trois ans (36 mois). Le salaire brut mensuel est de 2061€ par mois. La thèse devra commencer le 1er septembre 2021. La date limite pour candidater est fixée au 1er mai 2021. Contact pour les questions relatives aux fonctions : Malika.Bastin@univ-grenoble-alpes.fr – Malika Bastin-Hammou, Professeure de langue et littérature grecques, Coordinatrice principale de l’ANR ITHAC.

Informations

APPEL – Doctoral researcher (PhD student) in Visual Studies

The University of Luxembourg invites applications for the following position in its Faculty of Humanities, Education and Social Sciences:

Doctoral researcher (PhD student) in Visual Studies
(Focus: Visual Analysis of Paintings)

The successful candidate will work in a cotutelle between the University of Luxembourg and the University of Louvain-la-Neuve, within the international research project “Augmented Artwork Analysis” (AAA).

S/he will be based in the Institute of Romance, Media & Arts Studies (IRMA), within the Department of Humanities in the University of Luxembourg, under the supervision of Gian Maria Tore. S/he will work also with the Center for Contemporary and Digital History (C2DH) and be a member of the Doctoral School in Humanities and Social Sciences at the University of Luxembourg. S/he will regularly attend (the scientific activities of the Centre for Early Modern Cultural Analysis (GEMCA), in the University of Louvain-la-Neuve, under the supervision of Ralph Dekoninck.

The thesis will constitute a major contribution to the research project of an international and interdisciplinary team supported by the Fonds National de la Recherche – Luxembourg (FNR) and the Agence Nationale de la Recherche – France (ANR). Experts in Visual Studies, Digital Humanities, Design & Interface, and Artificial Intelligence will work to develop a device of augmented artwork analysis, for the Musée National d’Histoire et d’Art du Luxembourg (MNHA), the Musée des Beaux-Arts de Lyon, and the Palais des Beaux-Arts de Lille. 

Your Role
 • Cooperate in the international research project “Augmented Artwork Analysis” (AAA), conducted by the Universities of Lyon 2 and Luxembourg, jointly with the Universities of Louvain-la-Neuve and Liège
 • Work at the digital catalogue of paintings of the Musée National d’Histoire et d’Art du Luxembourg (MNHA), the Musée des Beaux-Arts de Lyon, the palais des Beaux-Arts de Lille
 • Compare and question digital cataloguings of artworks, taking into account international open access archives
 • Conduct independent research consisting in visual analysis of paintings of the museums mentioned below, in the perspective of the Digital Humanities
 • Establish virtual connections between paintings, allowing a deep explanation of them and an innovative proposition for a “virtual museum” (to be built by means of a digital application that the AAA research group will develop)
 • Present the researches below in a thesis, submitted within 4 years
 • Attend at scientific conferences/meetings, doing presentations and publications (English and/or French)
 • Assume administrative responsibilities within the research group, as well as the University of Luxembourg
Your Profile
 • Excellent Master’s degree in Visual Studies, or Art History, or Visual Semiotics
 • Knowledge of Art History, and especially early modern art
 • Expertise in visual analysis
 • Fluency in English and French
 • Strong feeling for cooperation, exchanges and mobility
 • Knowledge of issues in Digital Humanities will be considered as an important asset
We Offer
 • An international, multi-lingual research environment
 • Intensive mentorship
 • Membership in a dynamic and deeply interdisciplinary research team
 • Training in an institutional cooperation (working in close relation with several public museums)
 • Training in issues of innovative and creative research, and applied science (for public utility)
 • Personal workspace at the University of Luxembourg’s Belval Campus and organized stays at the University of Louvain-la-Neuve
In Short
 • Contract Type: Fixed Term Contract 36 Month – extendable up to 48 months if required
 • Work Hours: Full Time 40.0 Hours per Week
 • Foreseen starting date: 15 April 2021
 • Location: Belval
 • Internal Title: Doctoral Researcher
 • Employee and student status
 • Job Reference: UOL03944
Further Information

Applications should be submitted online and include:

 • Curriculum Vitae
 • Motivation Letter
 • Digital copy of diploma certificates and MA transcript(s)
 • Names and contact details of two academic referees

Early application is highly encouraged, as the applications will be processed upon reception. Please apply ONLINE formally through the HR system. Applications by email will not be considered.

The University of Luxembourg embraces inclusion and diversity as key values. We are fully committed to removing any discriminatory barrier related to gender, and not only, in recruitment and career progression of our staff.

Informations

Appel – Assistant Professor – Renaissance and Early Modern Studies

The Department of Italian Studies in the Faculty of Arts and Science at the University of Toronto invites applications for a full-time tenure stream position in the area of Renaissance and Early Modern Studies. The appointment will be at the rank of Assistant Professor, with an expected start date of July 1, 2021, or shortly thereafter.

Applicants must have earned a PhD in Italian Studies or a related area in the humanities by the time of appointment, or shortly thereafter, and have a demonstrated record of excellence in research and teaching. We seek candidates whose research and teaching interests complement and strengthen our existing departmental strengths.  The successful candidate will be expected to pursue innovative and independent research at the highest international level and to establish an outstanding, competitive, and externally funded research program.

While the successful candidate will be appointed in the Department of Italian Studies, they will also teach undergraduate classes in the Renaissance Studies program at Victoria College in the University of Toronto. The successful candidate will be an interdisciplinary scholar whose research and teaching combine expertise in both Italian Renaissance Studies and Global Early Modern Studies.  We require a specialist of Italian literature and culture of the late fourteenth to seventeenth centuries with a global and comparative approach to Renaissance and Early Modern Studies and the demonstrated ability to develop and teach new research projects and courses that explore Italy’s global relationships and contexts. 

Possible areas of research specialization include but are not limited to: Book and Media Studies, Gender Studies, Migration Studies, Race and Ethnicity Studies, or Visual and Material Culture Studies. In their area(s) of specialization, the successful candidate will be expected to attend to the reciprocal relations between Italy and Africa, Asia, and the Americas, and examine them in interdisciplinary courses that offer global and comparative perspectives. 

The successful candidate will also participate in undergraduate and graduate student supervision and research projects in the Department of Italian Studies, therefore advanced fluency in written and spoken Italian is required. Experience teaching across interdisciplinary boundaries is strongly preferred. Demonstrated familiarity with both online and in-person pedagogical practices is required.

Candidates must provide evidence of research excellence which can be demonstrated by a record of publications in top-ranked, field relevant, and peer-reviewed journals, or forthcoming publications meeting high international standards, the submitted research statement outlining current and future research interests, presentations at significant conferences, awards and accolades, and strong endorsements from referees of high standing.  Candidates must also provide evidence of an active research program as well as an emerging reputation in research and publication.

Evidence of excellence in teaching will be provided through teaching accomplishments, the teaching dossier that outlines past experience and includes a teaching statement that outlines teaching philosophy and plans for future interdisciplinary teaching, sample course syllabi, and teaching evaluations, as well as strong letters of reference. 

Candidates are also expected to show evidence of a commitment to equity, diversity, inclusion, and the promotion of a respectful and collegial learning and working environment demonstrated through the application materials.

All qualified candidates are invited to apply online by clicking the link below. Applicants must submit a cover letter; a current curriculum vitae; a research statement outlining current and future research interests, a recent writing sample, and a teaching dossier (including a statement of teaching philosophy and plans for future interdisciplinary teaching, sample course syllabi, and teaching evaluations). Equity and diversity are essential to academic excellence. We seek candidates who value diversity and whose research, teaching and service bear out our commitment to equity. Candidates are therefore asked to submit a 1‐2 page statement of contributions to equity and diversity, which might cover topics such as (but not limited to): research or teaching that incorporates a focus on underrepresented communities, the development of inclusive pedagogies, or the mentoring of students from underrepresented groups.

Applicants must also arrange to have three letters of reference (on letterhead, dated, and signed) sent directly by the referee to the hiring unit via email at chair.italianstudies@utoronto.ca by the closing date.  PLEASE NOTE: this search is not using the University’s automatic solicitation and collection functionality for reference letters.  

Submission guidelines can be found at http://uoft.me/how-to-apply. We recommend combining the attachments in PDF or MS Word format as follows: (1) CV, (2) Cover letter, (3) Research Statement and Teaching dossier. If you have any questions about this position, please contact Professor Nicholas Terpstra at chair.italianstudies@utoronto.ca.

All application materials, including reference letters, must be received by January 18, 2021.

All qualified candidates are encouraged to apply ; however, Canadians and permanent residents will be given priority.

Informations