Archives par mot-clé : histoire

Publication – Protagonists of War

Raymond Fagel, Protagonist of war. Spanish army commanders and the revolt in the Low Countries, 2021 (Leuven University Press – Avisos de Flandes 18)

388 pages – 244 × 170 mm – ISBN: 9789462702875 – octobre 2021

A new vision on the Revolt of the Low Countries through the eyes of Spanish commanders

Julián Romero, Sancho Dávila, Cristóbal de Mondragón, and Francisco de Valdés were prominent Spanish military commanders during the first decade of the Revolt in the Low Countries (1567–1577). Occupying key positions in this conflict, they featured as central characters in various war narratives and episodical descriptions of the events they were involved in, ranging from chronicles, poems, theatre plays, engravings, and songs to news pamphlets. To this day, they still figure as protagonists of historical novels: brave heroes in some, cruel oppressors in others. Yet personal, first-hand accounts also exist. Archival research into the letters written by these commanders now makes it possible to include their perspectives and the way they describe their own experiences. Looking through the eyes of four Spanish commanders, Protagonists of War provides the reader with an alternative reading of the Revolt, contrasting the subjective experiences of these protagonists with fictionalised perceptions.

Ebook available in Open Access.
This publication is GPRC-labeled (Guaranteed Peer-Reviewed Content).

Information

APPEL – PROJET LORD (BRAIN.BE 2.0) recrute UN.E POSTDOCTORANT.E

Le projet LORD (« Lordship and State Formation in the County of Flanders, 15th – 18th C. ») est un projet de recherche de quatre ans, financé par le programme de recherche BELSPO BRAIN-be 2.0.

Beschrijving van de te begeven functie 

LORD is een vierjarig project van het BRAIN-be 2.0-programma van de federale overheid, meer specifiek van de POD Wetenschapsbeleid. Het Rijksarchief treedt op als coördinator. Onze partners zijn prof. dr. Frederik Buylaert en prof. dr. Thijs Lambrecht, beide verbonden aan de vakgroep Geschiedenis van Universiteit Gent. Deze partners recruteerden in het kader van het LORDproject tevens 2 x een Bursaal geschiedenis.

Belangrijk: de te begeven functie betreft een vervanging. Het project is op 1 september 2020 van start gegaan en heeft dus reeds één jaar van de vier doorlopen. Als wetenschappelijk personeelslid van het Rijksarchief te Gent word je ingeschakeld in dit LORD-project, meer bepaald voor de verdere uitvoering van work package 3. Binnen je rol van postdoctoraal medewerker sta je tevens in voor de projectrapportering aan de POD Wetenschapsbeleid en zorg je mee voor begeleiding van de twee doctorandi die door de partners binnen het project werden aangeworven (work package 1 en 2), eventuele tijdelijke medewerkers en jobstudenten.

Plaats van tewerkstelling : Rijksarchief te Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent. Hou rekening met regelmatige verplaatsingen naar – hoofdzakelijk – de naburige Campus Ufo (Universiteit Gent – vakgroep Geschiedenis, Sint-Pietersnieuwstraat 35, 9000 Gent) en met occasionele verplaatsingen (met openbaar vervoer) naar andere archiefdiensten.

Profiel

 • Je bent houder van een diploma van doctor op proefschrift in de geschiedenis. 
 • Een goede kennis van instellingen, archiefvorming en documenttypes uit het Ancien Régime (15de – 18de eeuw) is een conditio sine qua non.
 • Je beschikt over een gedegen paleografische kennis.
 • Je hebt een uitstekende kennis van Microsoft Office (Word, Excel en Access).
 • Goede, passieve kennis van het Frans en actieve kennis van het Engels is aanwezig.
 • Je kan georganiseerd en zelfstandig werken.
 • Je bent resultaatgericht en je houdt je aan de doelstellingen en termijnen die door de coördinator en de partners zijn vooropgesteld.
 • Een diploma archivistiek en/of aantoonbare ervaring in de archiefsector vormt een pluspunt.

Werkvoorwaarden

Wij bieden:

 • Een voltijds (38 uur per week) contract van bepaalde duur voor 2 jaar, éénmalig verlengbaar met max. 1 jaar.
 • Datum van indiensttreding: 1 oktober 2021.
 • Glijdend uurrooster.
 • Mogelijkheid tot telewerk (max. 1 dag/week in normale werkomstandigheden).
 • Loonschaal SW10 (21.880,00 – 33.895,00 € niet-geïndexeerd brutoloon) OF SW11 (25.880,00 € – 41.351,00 € niet-geïndexeerd brutoloon). Om toegelaten te worden tot de schaal van SW11, moet je minstens twee jaar wetenschappelijke ervaring kunnen voorleggen of een andere professionele activiteit die relevant wordt geacht voor deze functie.

Voordelen:

 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer en/of fietsvergoeding.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering.
 • Mogelijkheid tot recuperatie van overuren.
 • Minimum 26 vakantiedagen per jaar.
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fedplus en Belspo – kaarten.
 • Bijkomende voordelen, zie: www.fedplus.be

Selectieprocedure

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 8 augustus 2021 per email te hebben overgemaakt aan recruit@arch.be; in CC Joke.Verfaillie@arch.be (met de referentie: NAAM_VOORNAAM_LORD).

Het dossier moet worden ingediend in het Nederlands en bevat minstens :

 • een motivatiebrief,
 • een curriculum vitae met publicatielijst,
 • een kopie van het vereiste diploma en
 • een digitale versie van het doctoraal proefschrift geschiedenis (PDF).

De kandidaten die op basis van hun dossier werden geselecteerd, zullen worden uitgenodigd voor een mondelinge proef. Deze bestaat uit een 30 minuten durend interview met de leden van de jury op 20 augustus 2021 in het Rijksarchief te Gent. Ter voorbereiding van dat interview zullen de uitgenodigde kandidaten de integrale tekst van het projectvoorstel en een actuele stand van zaken van het project ontvangen. Op basis daarvan wordt een korte analytische reflectie verwacht, waarin elke kandidaat toelicht hoe hij of zij het vervolg van het project zou aanpakken. Deze reflectie zal aan bod komen tijdens het interview, samen met o.a. de inhoud van het cv en verschillende deelaspecten van het project. Om te slagen dient de kandidaat 12 op 20 punten te behalen. Het resultaat van de selectie blijft één jaar geldig. 

Contacten

Voor bijkomende informatie over het project en de te begeven functie kan je contact opnemen met Joke VERFAILLIE (Joke.Verfaillie@arch.be), coördinator, of Frederik BUYLAERT (Frederik.Buylaert@UGent.be) en Thijs LAMBRECHT (Thys.Lambrecht@UGent.be), partners van het LORD-project. Voor bijkomende informatie over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Sébastien DUBOIS, operationeel directeur onderzoek (Sebastien.Dubois@arch.be).

Informations

BOURSES – ACADEMIA BELGICA

1. STIPENDIA ACADEMIAE BELGICAE

Borse di ricerca da uno a tre mesi

Con il sostegno del Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) e della Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Academia Belgica, Centro per la Storia, le Arti e le Scienze a Roma, assegna borse di ricerca per un soggiorno all’Academia Belgica a Roma di durata variabile da uno a tre mesi, in forma prioritaria per dei ricercatori o ricercatrici che lavorano nei settori delle scienze storiche, della storia dell’arte, della storia dell’architettura e delle lettere. 

Come fare la domanda di borsa?
Prima del 18 settembre 2021, i candidati per la borsa Stipendia Academiae Belgicae devono inviare i seguenti documenti a l’indirizzo segreteria@academiabelgica.it:

 • il modulo di domanda compilato (in olandese o francese a seconda dell’istituzione a cui il candidato è collegato);
 • una lettera di raccomandazione di un professore che insegni in un’università o in una scuola di specializzazione belga

I risultati saranno comunicati nel corso del mese di ottobre 2021.

2. BORSE DI RICERCA AB-FWO & AB-FNRS

Borse di ricerca post-dottorale di sei mesi

Grazie al sostegno del Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) e della Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), l’Academia Belgica, Centro per la Storia, le Arti e le Scienze a Roma, assegna due borse di ricerca ogni anno per un soggiorno di sei mesi presso l’Academia Belgica di Roma, in forma prioritaria a dei ricercatori o ricercatrici post-dottorale che lavorano nei settori delle scienze storiche, della storia dell’arte, della storia dell’architettura e delle lettere.

Come fare la domanda di borsa?
Prima del 18 settembre 2021, i candidati per la borsa FWO-FNRS devono inviare i seguenti documenti a l’indirizzo segreteria@academiabelgica.it:

 • il modulo di domanda compilato (in olandese o francese a seconda dell’istituzione a cui il candidato è collegato);
 • una lettera di raccomandazione di un professore che insegni in un’università o in una scuola di specializzazione belga.

I risultati saranno comunicati nel corso del mese di ottobre 2021.

Informations pratiques sur le site de l’Academia Belgica 

Publication – Connecteurs divins. Objets de dévotion dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècles)

F. Cousinié, J. Blanc, D. Solfaroli Camillocci, Connecteurs divins. Objets de dévotion dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècle), Paris, éd. 1 : 1., coll. ars, 2020, 304 pages (isbn : 979-10-97193-02-7).

L’histoire de l’art a depuis longtemps intégré l’importance du spectateur et du contexte à la fois perceptif, cognitif et prag-matique qui, dans un temps et un espace déterminés, organise son rapport spécifique à une œuvre. Certains éléments restent cependant sous-évalués sinon ignorés : ce sont les objets, « ap-pareils » et autres « prothèses » perceptives ou relationnelles qui, dans bien des cas, contribuent de façon décisive à l’appro-priation et à l’usage effectif des représentations. Si cet ensemble d’objets a pris une place déterminante à l’époque contempo-raine et a été reconnu par les historiens des médias, leur impor-tance n’est pas moins grande dans le passé, notamment dans le champ des représentations religieuses. Loin en effet d’un face à face que l’on imaginerait immédiat et exclusif entre les dévots chrétiens et les objets de leurs dévotions (représentations ico-niques, reliques, saint sacrement, etc.), nombre de pratiques spirituelles de l’époque moderne impliquent toute une série d’images de différents statuts qui sont articulées les unes aux autres (images mentales, gravures, peintures, sculptures), et un ensemble d’objets ou d’ « objets-images » (où l’inscription écrite a aussi parfois sa place) associés : chapelets, croix et cru-cifix, médailles, enseignes de pèlerinage, broches, bagues, pen-dants et camées avec motifs religieux, amulettes ou pendentifs reliquaires, agnus dei, scapulaires, manuels et ouvrages de dé-votion, mais aussi ex-voto, paperoles, reliques « domestiques » et autres supports et instruments mémoriels.

Informations complémentaires sur le site de l’éditeur

 

Publication – Le théâtre de la censure (16e et 21e siècles). De l’ère typographique à l’ère numérique

Adam Renaud, Le théâtre de la censure (XVIe et XXIe siècles). De l’ère typographique à l’ère numérique, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 2020

Résumé

Cet essai porte sur la censure des livres et, plus spécifiquement, sur sa mise en scène. Il ambitionne d’apporter des éléments de compréhension à un phénomène résolument contemporain par une mise en perspective avec la situation du XVIe siècle. Loin de verser dans un comparatisme historique simpliste, la volonté est de proposer des pistes de réflexions sur la problématique de la censure au début de l’ère numérique à l’aune d’une grille de lecture élaborée pour le XVIe siècle, qui connut l’un des plus grands épisodes « biblioclastes » de l’histoire européenne.

Historien du livre de la première Modernité, Renaud Adam travaille pour la maison de vente Arenberg Auctions (Bruxelles). Ses travaux portent principalement sur l’économie du livre dans les anciens Pays-Bas (XVe-XVIIe siècle), avec une attention particulière aux questions d’ordre socioéconomique, aux transferts culturels et à la réception de la culture italienne. Il a abordé ces thématiques dans plusieurs livres, dont Vivre et imprimer dans les Pays-Bas méridionaux (des origines à la Réforme) (2018).

L’ouvrage peut être commandé sous différents formats directement à partir du site de l’Académie Royale.

Renaud Adam a présenté les lignes de faîte de cet ouvrage dans un cours-conférence du Collège Belgique que vous pouvez réécouter ici.

Conférence – Comparer les enfermements monastiques et carcéraux du Moyen Âge aux années 1930

Élisabeth LUSSET (CNRS-France) propose un bilan du programme de recherche « Enfermements » dans le cadre du cycle de conférences d’histoire et archéologie organisé par l’UR Transitions et l’Agence wallonne du Patrimoine, à l’occasion des 500 ans de l’installation officielle des frères cellites à Liège (1519-2019). PAF 5€

Date: Jeudi 9 janvier 2020, 20h

Lieu: Chapelle Saint-Roch, Rue Volière, 4000 Liège

Informations sur le site de Transitions

CFP – Femmes en guerre : Du front domestique aux champs de bataille.

Appel à communication pour le colloque international « jeune-chercheur » d’histoire de la guerre de Montréal : « Femmes en guerre : du front domestique aux champs de bataille », qui se tiendra les 21-22 octobre 2020 à Montréal.
 
Le théâtre de la guerre a longtemps été perçu comme le domaine réservé des hommes. Les femmes sont pourtant loin d’en être absentes qu’elles la subissent ou bien qu’elles en soient les actrices. Central dans toutes les sociétés, le fait militaire et l’expérience de la guerre est également un élément important de la construction sociale des genres depuis l’Antiquité. Organisé dans le cadre des activités du Groupe de recherche en histoire de la guerre, ce colloque a donc pour ambition d’interroger les relations qu’entretiennent les femmes et la guerre et la manière dont les « féminités » s’y construisent.
 
L’histoire militaire des femmes s’est en effet longtemps réduite à celle des grandes figures féminines occidentales et des cheffes de guerre, de Boudicca à Jeanne d’Arc. Lorsqu’elles apparaissaient, les femmes étaient réduites aux violences qui leur avaient été faites, ou à leur expérience à l’arrière du front en tant qu’infirmières, ouvrières, ou messagères. Lorsqu’il était question de genre, cela était surtout la construction des identités masculines dans la guerre qui était interrogée. Il a fallu attendre l’ouverture du recrutement aux femmes dans l’armée au xxe siècle pour que les travaux commencent à s’intéresser à leur participation à l’institution militaire, ou aux combats (Thomas, 1978 ; Bard, 1995). Plus récemment, des études ont mis l’accent sur leur expérience de combattantes, sur la place des femmes dans les structures et les institutions militaires, ainsi que sur les interactions des forces armées avec les sociétés, pour accéder à l’expérience des femmes dans la guerre (Lynn, 2008 ; Virgili 2011 ; Clio, 2006).
 
À la croisée de l’histoire du fait militaire, de l’histoire des femmes et de l’histoire du genre, ce colloque souhaite aborder les multiples formes de la présence des femmes au sein des armées, de leurs expériences de guerre et de la construction des « féminités » en milieu guerrier. Il souhaite aborder ces thématiques dans la longue durée, de l’Antiquité à nos jours, et en dépassant les frontières de l’Europe pour embrasser ces questions de manières globales et transnationales. Car les relations des femmes à l’armée et la construction sociale des genres en son sein, comme leurs formes, leurs manifestations et leurs sens, diffèrent selon les époques, les lieux et les conflits. Les relations, les rôles et les identités sexuelles sont ainsi déterminés et réinterprétés au prisme des normes martiales, sociales et culturelles dans lesquels ils s’insèrent. Ce colloque propose donc de poursuivre les réflexions initiées par les historiens et historiennes de la guerre et du fait militaire et de participer au renouvellement de leurs questionnements. Quelles relations les femmes entretiennent-elles à l’armée ? Quels y sont leurs rôles ? Comment penser et représenter les « féminités » guerrières ? Quelle place prennent-elles dans l’imaginaire du combattant ? En quoi les représentations militaires, sociales et culturelles influencent-elles l’expérience des femmes dans l’institution militaire et dans les combats ?
 
Au carrefour de ces réflexions, les propositions de recherche pourront se décliner à partir de quelques grandes lignes directrices :

 • Penser le rapport entre les femmes et les institutions militaires dans différents contextes chronologiques, politiques et culturels ;
 • Explorer l’expression, la construction et l’évolution des « féminités » dans le contexte guerrier ;
 • Examiner l’expérience de guerre des femmes qu’elles soient combattantes ou non.

Le colloque, organisé avec le soutien notamment du département d’histoire de l’UQAM, du Centre Interuniversitaire de Recherche sur la première Modernité (CIREM 16-18) et du Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS), se veut interdisciplinaire et ouvert à tous les jeunes chercheuses et chercheurs des cycles supérieurs (maîtrise, doctorat et post-doctorat) en histoire, histoire de l’art, études littéraires et philosophie, ainsi que de tous les autres champs des sciences sociales. Il accueillera toutes propositions en lien avec l’étude des femmes en situation de guerre, de l’Antiquité à nos jours. Les thématiques soulevées ci-dessus ne limitent en rien les propositions de communication.
 
Les propositions de communication peuvent être envoyées en français ou en anglais (300 mots maximum) avant le 15 janvier 2020, à l’adresse qui suit : colloque.grhg@gmail.com. Les propositions devront comprendre une brève présentation du corpus étudié (les sources, le cadre de l’enquête et méthodologie) et une courte bibliographie (10 titres max). Elles devront également comprendre votre nom, prénom et affiliation institutionnelle, le niveau d’étude (maîtrise, doctorat, post-doctorat), un curriculum vitae et indiquer les éventuels besoins de soutien financier pour le déplacement et l’hébergement ainsi que le coût estimé du voyage. Le colloque aura lieu le 21-22 octobre 2020.
 
Note importante. Dans la mesure du possible, les organisateurs chercheront à assurer le transport et le logement des participants au colloque. Cependant, tous ceux ou celles qui peuvent éventuellement assurer leur propre financement grâce au soutien de leur université ou de leur centre de recherche, sont invités à le faire savoir au moment de l’envoi du dépôt de leur proposition. L’existence du financement externe (même non assuré) est, en effet, un important prérequis pour la demande de subvention générale qui sera déposée pour l’organisation du colloque.
 
Comité scientifique : Violaine Sebillotte Cuchet (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Lyse Roy (UQÀM), Carl Bourchard (Université de Montréal), Ersy Contogouris (Université de Montréal), Piroska Nagy (UQÀM), Frédéric Charbonneau (Université McGill), Benjamin Deruelle (UQÀM)
 
Comité organisateur : Nicolas Handfield, Philipp Portelance, Vicky Laprade, Philippe Sainte-Marie, Chloe Raymond-Poitras, Mathilde Viberti, Alexandre Vaillancourt

Conférence – The Golden Compasses: A Milestone in Book History

This conference celebrates the 50th anniversary of the publication of Léon Voet’s seminal study about the Officina Plantiniana, titled The Golden Compasses. The aim of this conference is to reflect on the impact of Voet’s masterpiece and to evaluate it in the light of 50 years of continued research about the Officina. In addition, by gathering international experts from different countries – with all of which the Antwerp publishing house established and maintained firm ties – we seek to identify productive research questions left, completely or in part, unexplored by Voet.

Dates: 12-14 décembre 2019

Lieux: Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, 2000 Anvers et Kapel van de Grauwzusters, Lange Sint-Annastraat 7, Anvers

https://modernum.hypotheses.org/files/2019/11/Golden-Compasses-Conference-Programme.pdf 

Publication – « Es plantar un mundo nuevo ». Légiférer aux anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIIe siècle)

Jean-Marie Cauchies, « Es plantar un mundo nuevo ». Légiférer aux anciens Pays-Bas (XIIe-XVIIIe siècle), Bruxelles : Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 2019

ISBN : 978-2-8031-0676-9

Toutes les informations sur le site de l’Académie royale de Belgique

Argumentaire :

Qu’est-ce que « la loi », qui « légifère » dans les anciens Pays-Bas ?
Les normes édictées par les princes territoriaux du Moyen Âge puis les souverains des Temps modernes répondent-elles à des besoins hic et nunc ou s’inscrivent-elles dans des programmes de gouvernement ? Quels individus et quelles institutions sont-ils associés à leur création, à leur interprétation, à leur diffusion ? Comment sont-elles portées à la connaissance des sujets auxquels elles s’appliquent ? Telles sont les questions encore très actuelles qu’aborde ce livre en balayant plus de six siècles d’histoire.

CFP – Naturalisation et légitimation des pouvoirs (1300–1800). Entreprise d’histoire comparée

Appel à communication pour le colloque Naturalisation et légitimation des pouvoirs (1300–1800). Entreprise d’histoire comparée, organisé par Eloïse ADDE (LAMOP, Université Paris 1 Sorbonne–CNRS), Jonathan DUMONT (Österreichische Akademie der Wissenschaften, AT/Transitions), Michel MARGUE (Université du Luxembourg, LU), Andreas ZAJIC (Österreichische Akademie der Wissenschaften, AT)

Date limite de l’appel : 15 septembre 2019

Dates : du colloque : 28-29 novembre 2019 et 2-3 avril 2020

Lieu : Université du Luxembourg, Luxembourg (28-29 novembre) et Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vienne (2-3 avril)

Argumentaire et informations dans ce fichier pdf.